Osuuskunta Taidottaja on vuonna 2014 perustettu pedagoginen osuuskunta, joka antaa jäseneksi liittyneille Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille mahdollisuuden tehdä asiakastöitä opintojen aikana ja ammattiin valmistumisen jälkeen.

Osuuskunnan jäsenistö kattaa laajasti eri koulutusalojen opiskelijoita. Tällä hetkellä koulutusaloista ovat vahvasti edustettuina mm. luonto-ohjaus, vaatetusala ja kauneudenhoito, mutta muitakin aloja on edustettuna. Jäsenistön vaihtumisen myötä myös tarjottavien palveluiden kirjo vaihtelee. Osuuskunnan jäsenet on lueteltu ammattialoittain Jäsenet aloittain-valikossa.

Täältä löydät osuuskuntalaisten palvelut ja voit liittyä myös itse, mikäli olet koulutuskeskus Salpauksen opiskelija tai sieltä äskettäin valmistunut.