FAQ – Mikä osuuskunta Taidottaja on?

Mikä on Osuuskunta Taidottaja?

Osuuskunta Taidottaja on vuonna 2014 perustettu pedagoginen osuuskunta. Osuuskunnan jäsenet ovat Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoita, opettajia (kannatusjäseniä), täältä valmistuneita ammattilaisia ja yrittäjiä. Opiskelijat voivat liittyä Taidottajaan milloin vain – vaikka heti opintojen alussa, jos yrittäjyys innostaa. Jäsenenä voi olla vielä valmistumisen jälkeenkin (3v.).

Miten Taidottajassa opitaan yrittäjyyttä?

Taidottajan jäsenet tekevät yksin tai yhdessä asiakastöitä / -projekteja. Niiden kautta opitaan muun muassa asiakashankintaa ja markkinointia, verkostoitumista, hinnoittelua ja laskutusta. Vastuullisuus kasvattaa yrittäjyysasennetta!
Työt jokainen hankkii itse – monet saavat töitä opettajien tai omien verkostojensa kautta.

Kun työ on tehty, siitä saa palkkaa!

Kuka Taidottajaa johtaa?

Suuret päätökset tekee osuuskunnan kokoukset, joihin kaikki jäsenet voivat osallistua. Osuuskuntakokouksen valitsema hallitus on Taidottajan työrukkanen, joka toteuttaa jäsenistön päätöksiä käytännössä.

Yrityksen arvot, tulevaisuuden suunta ja toiminnan merkitys synnyttävät johtavat ajatukset. Ja jäsenet johtavat itse itseään!

Mitä hyötyä Taidottajasta on opiskelijalle?

Oman alan työt kasvattavat ammattilaisen asennetta. Voi luoda oman verkoston jo opiskelujen aikana. Voi tehdä yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Voi ansaita rahaa jo opiskelujen aikana. Valmistumisen jälkeen osuuskunnan jäsenellä on edelleen työntekijän status. Et siis ole yrittäjä verottajan tai työvoimavirnaomaisen näkövinkkelistä.

Mitä haittaa siitä voi olla?

Saattaa olla, että innostus saa aikaan niin reipasta aktivismia, että opintojen aikana tulee kiire! Mutta toiminnan määrää voi itse säädellä – Taidottaja ei pakota ketään töihin, jäsenenä voi olla, vaikka ei juuri nyt ottaisikaan töitä vastaan.

Entä tehtävä ja tarkoitus?

Taidottajan tehtävä on valaa ihmisiin yritteliäisyyden ja tekemisen rohkeutta sekä kehittää oppimisen menetelmiä ja tapoja unelmien tavoitteluun.
Unelmat kantavat ihmistä eteenpäin, mutta niiden toteuttaminen vaatii työntekoa.
Jokainen jäsen on itse vastuussa siitä, mitä ja miten työtä tekee. Olemme vapaita valitsemaan ajatuksemme, mutta vastuullisia toimistamme osuuskunnalle ja asiakkaille.